Информация относно кампанията

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе в периода от 26 февруари 2024 г. до 8 март 2024 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за летен семестър на учебната 2023/2024 година“ и утвърдения график за провеждане на кампанията.


Всеки студент, кандидатстващ за различните видове стипендии, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък)

Класиране – 26.3.2024 г. (вторник) 

Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.

Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)


При възникнали въпроси относно кандидатстването за стипендии може да пишете на адрес scholarships@uni-sofia.bg или да позвъните на тел. 02/9308 500.

За повече информация може да пишете на