Информационна система "Студентски стипендии"


Уважаеми студенти,

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от
8.00 ч. на 14 март 2021 г. до 18.00 ч. на 22 март 2021 г.
съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 година .
Всички данни за вас се взимат от студентската информационна система СУСИ.

© 2013 - 2020, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ИС "Студентски стипендии" v 3.0 - УЦИКТ scholarships@uni-sofia.bg