Информационна система "Студентски стипендии"


Уважаеми студенти,

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 03.03.2018 г. до 12.03.2018 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .
Всички данни за вас се взимат от студентската информационна система СУСИ.

ВХОД


© 2013 - 2018, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ИС "Студентски стипендии" v 3.0 - УЦИКТ scholarships@uni-sofia.bg